Home

ICT4Kraam is een vereniging waarvan alle grotere kraamzorgorganisaties in Nederland  lid zijn. Gezamenlijk zijn zij via de vereniging eigenaar van het softwarepakket ISK (Informatie Systeem Kraamzorg). ISK ondersteunt het complete proces van de kraamzorg, zowel administratief als zorginhoudelijk. ISK faciliteert tevens de participatie van de kraamzorg aan de geboortezorgketen. Ruim 70% van de jaarlijkse geboorten in Nederland wordt geregistreerd in ISK.

Het bestuur van ICT4Kraam wordt gevormd door 5 bestuurders van kraamzorgorganisaties die lid zijn. De dagelijkse activiteiten worden verricht door een directeur. Het hoogste orgaan van de vereniging is de algemene ledenvergadering, die 2 keer per jaar bijeenkomt om onder meer de jaarrekening en de begroting vast te stellen.  Een softwarecommissie bestaande uit vertegenwoordigers van leden adviseert over de ontwikkeling van ISK. Via werkgroepen over specifieke onderwerpen (o.a. planning, financieel, elektronisch kraamdossier) wordt gegarandeerd dat de software wordt gebouwd waaraan de gebruikers ook daadwerkelijk behoefte hebben. 

De ontwikkeling en het onderhoud van ISK zijn uitbesteed aan het softwarebedrijf Facet Informatisering in Arnhem, waarvan de medewerkers reeds bij het ontwerp van ISK betrokken waren en dus al jarenlang met de kraamzorg bekend zijn. Vertegenwoordigers van Facet nemen ook deel aan de softwarecommissie en de werkgroepen van ICT4Kraam.